חברי המזכירות

זיתון יגאל- יו"ר המזכירות

פרחי אלעד

שלומי נויבירט

אלבו חננאל

שלמה ברוריה 

שוקר משה

לנגרמן שולי

קחטה יראל

גרא אליאל

חבר מליאה במועצה

יאיר קינד – yair.kind1@orange.co.il

בעלי תפקידים

אהרון נעם – מנכ"ל – ceo@avnehefetz.co.il

שליט שירה – רכזת תרבות וקהילה – Ls.shalit@gmail.com

גלבר מירי – מנהלת משרד – office@avnehefetz.co.il

בן יוסף מירב – רכזת גבייה וחוגים – gviya@avnehefetz.co.il

חלפון ענת – רכזת פרויקטים – anath@avnehefetz.co.il

כראדי רחל – מנהלת מעון – rachelkaradi@gmail.com

גרין אסף – ראש תחום נוער – asaff7@gmail.com

גרין עדנה – רכזת קליטה – edlr10@walla.com

חלפון עמוס – מנהל בית תרבות 

תשובה אלירן – קבלן תפעול